Polityka prywatności / administrator danych

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Kema Solutions, ul Wiedeńska 85, 60-683 Poznań, NIP: 7781200618.
  2. W kwestiach związanych z danymi osobowymi prosimy o kontakt na adres email:
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingowym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych).
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innemu odbiorcy ani podmiotom współpracującym.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem umownym; jest Pani/Pan zobowiązany do ich dobrowolnego podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nieudzielenie odpowiedzi na zadane pytanie lub nieprzesyłanie informacji marketingowych/handlowych.
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.